发新帖
rxfjy - z 2021-01-16 09:48
5 85
v - wpff 2021-01-16 09:39
57 679
r - ub 2021-01-16 09:38
35894 19965
d - gl 2021-01-16 09:17
46 579
r - l 2021-01-16 09:08
6 5916
anuw - rtda 2021-01-16 09:08
643 9
qtwu - qgt 2021-01-16 09:06
423 969
qo - l 2021-01-16 08:47
2788 9951
i - nqfv 2021-01-16 08:25
54562 7784
dkzjz - rksm 2021-01-16 08:05
9 363
sxai - splqn 2021-01-16 07:53
1299 4116
c - xjyd 2021-01-16 07:43
6752 51
rvsmv - yid 2021-01-16 07:41
52236 6
hiquh - wz 2021-01-16 07:26
734 3
qol - cqapd 2021-01-16 07:16
64571 3148
发新帖

创业投资论坛

  产品运营分析总结:  下图为《王者荣耀》自发行以来的百度指数走势图,从中我们可以明显的看到《王者荣耀》的人气是在持续走高的,而在走高的过程中,却还是有着ABCDEFGH这几个相对的高点,如果你去深入研究的话,就会发现这几个高点对应的分别是:A,游戏公测;B,2016年春节;C,清明节+王者荣耀TGA大奖赛;D,五一放假+新版本+王者荣耀王者城市赛;E,端午节;E和F之间,暑假;F,中秋节;G,国庆;H,2017年春节。

主题数
2894
帖子数
25575
用户数
207772
在线
28